Służebność przesyłu

Kilkukrotnie w blogu omawiałem kwestię wynagrodzenia za ustanowienie służebności przesyłu i sposobów ustalania jego „odpowiedniej” wysokości. Zazwyczaj owa wysokość jest centralnym punktem sporu. Zdarzają się jednak sytuacje, gdy właściciel nieruchomości, zamiast wyższego wynagrodzenia, wolałby przebudowę urządzeń i usytuowanie ich bliżej granicy nieruchomości. Najczęściej dotyczy to gruntów inwestycyjnych, wyłączonych z zabudowy z uwagi na przebieg urządzeń. Odpowiednie wynagrodzenie w takiej […]

Sąd Najwyższy podjął dziś w Składzie Siedmiu Sędziów bardzo ważną dla praktyki uchwałę o następującej treści: 1. Służebność przesyłu można ustanowić na prawie użytkowania wieczystego. 2. W przypadku gdy urządzenia przesyłowe zostały wybudowane na nieruchomości w okresie obowiązywania zasady jednolitej własności państwowej przez przedsiębiorstwo państwowe, przed oddaniem jej w użytkowanie wieczyste, wówczas użytkownik wieczysty nie […]

Sąd Najwyższy wywołał sprawę punktualnie o 9.00., po czym zrelacjonował przebieg postępowania przed sądami powszechnymi i oddał głos mec. Bartłomiejowi Zielińskiemu, który wystąpił w imieniu Wodociągów Katowickich, niestety z drugiej strony nikt się nie stawił, a szkoda, bo mogliśmy posłuchać racji tylko jednego z uczestników. Poniżej znajdziecie kluczowe argumenty podniesione przez mec. Zielińskiego: w ocenie Wodociągów […]

Już jutro Sąd Najwyższy w składzie siedmiu sędziów, wyda uchwałę w sprawie III CZP 101/16, w której odpowie na pytania: czy służebność przesyłu może być ustanowiona na prawie użytkowania wieczystego, w razie odpowiedzi pozytywnej, czy użytkownik wieczysty może żądać ustanowienia takiej służebności wówczas, gdy urządzenia przesyłowe znajdowały się na nieruchomości Skarbu Państwa przed oddaniem jej […]

W piątek wejdzie w życie nowelizacja specustawy przesyłowej, która wprowadziła przyspieszoną ścieżkę inwestycyjną dla elektroenergetycznych linii przesyłowych 220 kV i 400 kV. Ustawę nowelizującą możecie pobrać tutaj. Specustawa znajdzie zastosowanie dodatkowo do następujących inwestycji: rozbudowa lub przebudowa linii 220 kV Blachownia – Łagisza, budowa linii 400 kV Kozienice – Miłosna, budowa linii 400 kV wraz ze zmianą […]