Inwestycje w sieci przesyłowe i dystrybucyjne

Konferencja dotycząca inwestycji w sieci przesyłowe i dystrybucyjne już za nami, czas zatem podzielić się refleksjami i… pomyśleć o kolejnym spotkaniu w przyszłości.

W blogu pisałem wcześniej o tej konferencji, z uwagi na fakt, iż moja kancelaria pełniła rolę patrona merytorycznego, pomagając w doborze tematów i proponując osoby prelegentów. Muszę powiedzieć, że zainteresowanie konferencją przeszło moje oczekiwania i Puls Biznesu zmuszony był zamknąć nabór uczestników z uwagi na przekroczenie liczby 110 uczestników wydarzenia.

To były dwa bardzo intensywne i ciekawe dni, podczas których miałem przyjemność wygłosić inauguracyjną prelekcję na temat wynagrodzenia za ustanowienie służebności przesyłu dla urządzeń projektowanych do budowy, a następnie moderować dyskusję. Drugiego dnia praktycznymi uwagami w przedmiocie czasowego ograniczenia własności podzielił się mój współpracownik mec. Iwo Fisz.

 

Zasadniczy wniosek, który nasuwa się po konferencji, to utrzymująca się potrzeba wymiany doświadczeń, szczególnie w obszarach, w których brak jest jednoznacznego stanowiska Sądu Najwyższego lub powstają rozbieżności w praktyce poszczególnych sądów powszechnych i administracyjnych.

Oczywiście wiele emocji nadal budzą problemy związane z ustalaniem wysokości wynagrodzeń albo odszkodowań przyznawanych w trybach cywilnym i administracyjnym. To jednak zrozumiałe i chyba nigdy nie osiągniemy stanu powszechnej zgody.

Bardzo interesującym wątkiem, który podkreślany był dwukrotnie w trakcie wydarzenia, była potrzeba pogłębienia po stronie przedsiębiorców przesyłowych umiejętności miękkich i udrożnienia komunikacji z właścicielami nieruchomości, czy szerzej ze społecznościami lokalnymi.

To bardzo ważna kwestia, bo prawidłowo przeprowadzone konsultacje społeczne i czynny udział społeczności w inwestycji podnosi poziom zaufania do działań operatorów oraz samej akceptacji istnienia urządzeń. Trzeba pamiętać, że po zakończeniu prac budowlanych relacje nadal będą ważne, urządzenia bowiem trzeba eksploatować i konserwować przez co najmniej kilkadziesiąt lat.

Dziękuję raz jeszcze organizatorom za świetne przygotowanie wydarzenia w hotelu Bristol, wszystkim prelegentom za wykonaną pracę i chęć podzielenia się swoimi doświadczeniami, a uczestnikom za żywiołową dyskusję.

Na kolejną edycję konferencji zapraszam jesienią, najpewniej w listopadzie.

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Publikując komentarz przekazujesz Kancelarii swoje dane osobowe, w tym imię i nazwisko, pseudonim, numer IP, swój adres e-mail i ewentualnie adres strony internetowej. Podanie tych danych jest dobrowolne, ale bez ich przekazania nie będę mógł odpowiedzieć na Twój komentarz. Widoczny na stronie będzie wyłącznie podpis, data opublikowania komentarza oraz ewentualnie adres podanej przez Ciebie witryny internetowej. Administratorem Twoich danych osobowych stanie się Sienkiewicz i Zamroch Radcowie prawni sp.p. (ul. Warszawska 4/3, 87-100 Toruń). Twoje dane osobowe będą przez nas przetwarzane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na komentarz. Szanujemy Twoją prywatność - dane nie będą przekazywane do innych podmiotów, za wyjątkiem podmiotu obsługującego niniejszy formularz oraz naszą pocztę e-mail. Dane będziemy przechowywać przez okres publikacji komentarza – po tym okresie zostaną usunięte. W każdym czasie możesz się również zwrócić do Kancelarii z żądaniem sprostowania, usunięcia swoich danych, wniesienia sprzeciwu, przeniesienia do innego podmiotu lub ograniczenia ich przetwarzania – wystarczy, że napiszesz wiadomość na adres: radcowie@radcowie.biz. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia ogólnego o przetwarzaniu danych osobowych (RODO). Jeżeli według Ciebie Twoje dane są przetwarzane nieprawidłowo, masz prawo złożenia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis: