Małe wywłaszczenie

Obecnie obowiązujące przepisy ustawy o gospodarce nieruchomościami umożliwiają przedsiębiorcy przesyłowemu, który realizuje cel publiczny, uzyskanie prawa do posadowienia urządzeń na nieruchomości, nawet wbrew woli właściciela.

Z tym oczywiście połączony jest obowiązek negocjacji i zapłaty słusznego odszkodowania. Ten stan ulegnie być może pewnym zmianom, bo jak wiesz, trwają prace nad ustawą korytarzową, ale nie o tym chciałem dziś napisać.

Większość urządzeń przesyłowych w Polsce była wybudowana przed 1985 r., kiedy obowiązywała ustawa o zasadach i trybie wywłaszczania nieruchomości, w tym słynny art. 35. Dziś osoby zaangażowane w spory dotyczące urządzeń przesyłowych odczuwają konsekwencje rozwiązań prawnych rodem z poprzedniego systemu politycznego.

Co to za konsekwencje?

Decyzja wywłaszczeniowa daje prawo przedsiębiorcy przesyłowemu do korzystania z nieruchomości na potrzeby konserwacji urządzeń, bez obowiązku ponoszenia z tego tytułu opłat.

Dlaczego tak jest? Ustawa w art. 36 przewidywała możliwość domagania się odszkodowania, które miało zrekompensować wszelkie straty.

Sąd Najwyższy stwierdził, że to odszkodowanie obejmuje każdy możliwy uszczerbek związany z budową urządzeń i korzystaniem z nich, zatem właściciel obecnie nie może żądać dodatkowych kwot.

Z tym można się zgodzić lub nie, jednak trudno pominąć fakt, że wówczas wypłacane odszkodowania obejmowały tylko bezpośrednie straty np. zniszczone plony, drzewa, a nie zawierały rekompensaty za obniżenie wartości nieruchomości i znoszenie późniejszej aktywności przedsiębiorcy na nieruchomości.

Właściciele nieruchomości, którzy nie otrzymali uprzednio odszkodowania próbują dziś dochodzić go na podstawie przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami. Sądy administracyjne z reguły nie są skłonne aprobować takich żądań (za wyjątkiem WSA w Gliwicach, który wydawał pozytywne dla właścicieli orzeczenia).

Dzisiejsze orzecznictwo zrównuje decyzję z art. 35 z obecnie wydawanymi decyzjami wywłaszczeniowymi, co jest jednak dużym uproszczeniem, gdyż wcześniej nie było obowiązku przeprowadzenia negocjacji, przedsiębiorca mógł wejść przymusowo na nieruchomość nawet wobec właściciela, który wyrażał zgodę na posadowienie urządzeń – w ten sposób eliminowano zaś możliwość ułożenia wzajemnych stosunków na gruncie przepisów Kodeksu cywilnego.

Różnic jest więcej, a sprawa bardzo ciekawa i ważna w praktyce – dlatego też wkrótce spodziewaj się kolejnego wpisu o małym wywłaszczeniu na podstawie ustawy z 1958 r.

{ 55 komentarze… przeczytaj je poniżej albo dodaj swój }

Stanisław Styczeń 31, 2013 o 16:22

Temat bardzo interesujący. SO prawomocnym wyrokiem odrzucił wniosek Energetyki o zasiedzenie .
Energetyka weszła na teren z budową w 1974r na podstawie tej podłej ustawy z 1958r art 35 nie płacąc nawet symbolicznej złotowki odszkodowania zgodnie z art 36 . Rowniez dwukrotnie weszła na teren prze żniwami z pracami konserwayjnymi wy miana izolatorow i ma lowanie konstrukcji metalowej słupa.Dla mnie został prezent w postaci usunięcia izolatorow i akcesoriów malarskich z terenu.Nie skierowano do mnie nawet symbolicznego słowa przepraszam za pozostawiony bałagan i straty w zbiorach. Po prawomocnym wyroku skierowałem pismo do Energetyki o zawarcie umowy o służebność przesyłu. Odpowiedź ja zwykle ta sama cyt.Uchwała SN III CZP 116/09 wydana na podstawie art.35ust 1 ww ustawy jest tytułem prawnym dla przedsiębiorstwa przesyłowego do stałego korzystania z nieruchomości. Również nie przysługują roszczenia ani o zdemontowanie urządzeń ani wynagrodzenie za bezumowne korzystanie z terenu i zapłata za obniżenie warości handlowej terenu. Powołują się także na orzecznictwoIII CZP 80/05 i V 1863/00. Złożyłem wniosek do SR o wydanie postanowienia na zawarcie umowy o służebność przesyłu , czekan na sprawę . Pozdrawiam

Odpowiedz

Piotr Zamroch Styczeń 31, 2013 o 21:15

Panie Stanisławie,
proszę w miarę możliwości napisać o rozwoju sprawy – wzajemny stosunek roszczeń cywilnych i decyzji wywłaszczeniowej to bardzo ciekawa ale i kontrowersyjna sprawa.

Odpowiedz

Paweł Luty 4, 2013 o 12:43

Panie Stanisławie a czym Sąd(y) argumentowały oddalenie wniosku o zasiedzenie?

Odpowiedz

Stanisław Luty 4, 2013 o 16:00

1. brak dowodu przeniesienia od poprzedników prawnych
2.art.121.4k.c siła wyższa ” komuna” zabranie możliwości odwoławczych
Pozdrawiam Stanisław

Odpowiedz

Sławomir Maj 28, 2014 o 10:21

PANIE STANISŁAWIE

PROWADZĘ SPRAWĘ O USTANOWIENIE SŁUŻEBNOŚCI PRZESYŁU – PRZECIWKO ENERGETYCE KALISKIEJ. SĄD W KROTOSZYNIE ORZEKŁ ZASIEDZENIE 20 LAT W ZŁEJ WIERZE OD 1966-1986R. ZAMIERZAM TAK JAK PAN W APELACJI ZAWRZEĆ NIEUDOWODNIENIE POSIADANIA (PROTOKOŁY ZDWCZO – ODBIORCZE, ZARADZENIA, ZMIANY PRZEPISÓW).

CZY MOGĘ PROSIĆ O KONTAKT. SŁUŻĘ POMOCĄ W INNYCH SPRAWACH PRZESYŁOWYCH

SŁAWOMIR

Odpowiedz

Stanisław Luty 4, 2013 o 16:41

Paweł, rozszerzam swoje uzasadnienie. Moja broń polegała na szczegółowym sprawdzeniu wszystkich dokumentów Energetyki dostarczonej do sądu- były to” kilogramy”.Złapałem „haka”braku szczegółowego protokołu zdawczo-odbiorczego od poprzednika prawnego.Było tylko hasło protokół zdawczo-odbiorczy.
Bazowałem na sukcesji uniwersalnej , która musi być udowodniona w szczegółach, wyklucza się domniemanie.Z tytułu bałaganu papierowego w Energetyce nie mogę ponosić konsekwencji.
Chyba tym niepodważalnym między innymi argumentem przekonalem SO i z tego powodu dla mnie korzystne postanowienie. Pozdrawiam Stanisław

Odpowiedz

GRAZYNA Luty 4, 2013 o 17:22

Panie Stanisławie – to dobre wici dla nas wszystkich, którzy walczymy… no i „dobry” osąd. Tylko, czy aby przy sukcesji uniwersalnej nie wystarczy przedsiębiorstwom wykazać samych przekształceń?
Pozdrawiam

Odpowiedz

Stanisław Luty 4, 2013 o 19:41

Na podstawie Zarządzenia Ministra Przemysłu nr. 32/ORG/89 z dn 16 stycznia 1989r powstało szereg nowych podmiotów prawnych samodzielnych mniejszych kosztem zmniejszenia wielkich molochów Energetycznych .Celem tej zmiany/reorganizacji/ była poprawa efektywności gospodarowania. W tym zarządzeniu był bardzo istotny punkt dotyczący powołania komisji majątkowej , której celem było zrobienie protokołu zdawczo- odbiorczego dla nowego podmiotu gospodarczego.Czyli to był dowód przeniesienia posiadania.W mojej sytuacji nie było tego protokołu i w uzasadnieniu ustnym sędzia podał, iż ciągłość posiadania została przerwana . Dlatego też początek biegu zasiedzenia rozpoczyna się od 1/02/1989r.Przekształcenie nowego podmiotu w jednoosobową spółkę skarbu państwa odbyło się w 1993r.Ten brak protokołu był dla sprawy sądowej tym”HAKIEM” – braku dowodu przeniesienia posiadania.Pozdrawiam Stanisław

Odpowiedz

Witold Grudzień 3, 2013 o 23:32

Witam
Czy ktoś wie gdzie można zapoznać się z treścią tego Zarządzenia Ministra Przemysłu nr. 32/ORG/89 z dn 16 stycznia 1989r ? Nigdzie nie mogę tego znaleźć.

Odpowiedz

Stanisław Grudzień 4, 2013 o 10:13

Postaram się , proszę o podanie skrzynkie-mailowej.Pozdrawiam Stanisław

Odpowiedz

Witold Wrzesień 23, 2014 o 19:07

Witam
Podaję mail: stalker13@wp.pl
Pozdrawiam
Witek

Odpowiedz

Krzysztof Styczeń 17, 2014 o 12:18

Panie Stanisławie,

czy mogę prosić o informację gdzie mogę znaleźć Zarządzenie Ministra Przemysłu nr. 32/ORG/89 z dn 16 stycznia 1989r ? Czy ewentualnie mogę prosić o kopię ?

Pozdrawiam
Krzysztof

Odpowiedz

Paweł Luty 5, 2013 o 09:46

A to ciekawe(: faktycznie w czasie transformacji musiał panować niezły bałagan przy przekształceniach i coś takiego jak protokół – zdawczo – odbiorczy mógł gdzieś zaginąc.
dzieki za wyczerpujące uzasdnienie decyzji Sądu(:

Odpowiedz

Stanisław Luty 5, 2013 o 10:39

Według mojej wiedzy Energetyka była „przechowalnią” polityków , ktorzy w głowach mieli zakodowane ” władztwo państwowe”, profesjonalizm dokumentacyjny raczej traktowano jako rzecz zbędną .Broń na sprawie podnoszona przez pełnomocnika Energetyki z uporem ” maniaka” to art 7 k.c /domniemanie/. Życzę Ci samozaparcia przy dokładnej analizie „kwitów” dostarczonych przez Energetykę.

Odpowiedz

Marcin Luty 12, 2013 o 14:05

Panie Stanisławie czy pisząc o sukcesji uniwersalnej nie miał Pan przypadkiem na myśli sukcesji singularnej? Czy tylko ja widzę tę nieścisłość? a może czegoś nie zrozumiałem i ktoś mógłby mnie uświadomić.
Czy mógłby Pan napisać w jakim sądzie okręgowym zapadło to orzeczenie?
I czy na pewno sąd mówił o szczegółowym protokole zdawczo-odbiorczym tworzonym przez komisję z tego rozporządzenia, czy np. mógł być to każdy inny dokument o innym tytule, ewentualnie zeznania świadków na tę okoliczność, których przedsiębiorstwo przesyłowe nie potrafiło podać.

W każdym bądź razie jest to argumentacja dająca nadzieję.
Pozdrawiam

Odpowiedz

Stanisław Luty 12, 2013 o 15:22

Cześć Panie Marcinie.
Ja cały czas konsekwencje przyczepiłem się używając sukcesja uniwersalna, która musi być udowodniona- nie można domniemywać.Obojętnie jaka sukcesja, każda musi być udowodniona.
Również z uporem egzekwowałem przekazanie od Energetyki dowodu w postaci protokołu wymienionego , który stanowił integralną część wspomnianego zarządzenia. Dokument ten był konieczny do otwarcia księg racunkowych zgodnie z ustawą o rachunkowości .Energetyka w końcu się w tym temacie się poddała informując ,iż ten dokument zaginął.Zaczęli bazować na ustawie z 1996
komercjalizacja przedsiębiorstw państwowych. Podważyłem ten prawny argument,że prawo nie działa wstecz i sąd odrzucił nową argumentację Energetyki/przekształcenie w jednoosobową spółke skarbu państwa nastąpiło w lipcu 1993r/.Pan Sędzia prowadzacy w uzasadnieniu głównie bazował na braku rzeczywistego dowodu przeniesieniu posiadania – okres do 31/01/1989r.Również nie bez znaczenia był fakt pozbawienia rzeczywistego prawa odwoławczego moich rodziców . Kazda instytucja administracyjna , społeczno-polityczna/ ZSL/ udzielała tej samej odpowiedzi NIE BO NIE.Moi rodzice byli także szykanowani poprzez wykreślanie z list w GSie na zakup lepszych nawozów, ziarna selekcyjnego itd.POSTANOWIENIE wydane zostało przez sąd w wielkopolsce. NIE MAM WIEDZY , CZY DOKŁADNIE MOGĘ PODAĆ MIEJSCOWOŚĆ.Może pan Piotr podpowie. Jeżeli coś trzeba dodać to proszę o pytanie. Zyczę dużo sił, ja mam trzy potężne segregatory papierów z tej sprawy, która rozpoczęła sie w 2009r a zakończyła w 2012r / Pozdrawiam Stanisław

Odpowiedz

Piotr Zamroch Luty 12, 2013 o 20:43

Panie Stanisławie, może Pan podać miasto. Wyrok w Pańskiej sprawie , oczywiście bez danych osobowych jest dostępny dla osób, które znają sygnaturę (znaczy, któym poda Pan sygnaturę) – wystarczy zwrócić się do sądu w trybie przepisów o dostępie do informacji publicznej.

Odpowiedz

Stanisław Luty 13, 2013 o 07:46

Panie Marcinie, jest miasto Kalisz. Pozdrawiam Stanisław

Odpowiedz

Marcin Luty 13, 2013 o 13:38

Myślę, że fakty związane z Pańskimi rodzicami i czasami PRLu również miały znaczenie. Nie każdy może to udowodnić, a powoływanie się na ogólniki nie wystarczy.

Panie Piotrze, a co Pan myśli o tej sprawie, w szczególności o agrumentacji P. Stanisława dotyczącej przerwania biegu zasiedzenia? Zarządzenie Ministra Przemysłu zostało przecież wydane, można powiedzieć że brakowało tylko jednego papierka z księgowości.

Odpowiedz

Janina Marzec 14, 2013 o 06:41

Tez prosze Pana Piotra o odniesienie sie:)

Odpowiedz

Piotr Zamroch Marzec 14, 2013 o 21:57

Pani Janino, Panie Pawle,
przeniesienie posiadania wykazywane zarządzeniem Ministra Przemysłu i Handlu wymagało przedstawienia nie tylko samego zarządzenia, ale także załącznika oraz protokołu zdawczo-odbiorczego (można domagać się przedstawienia ich oryginałów). W tym zakresie zdarzają się braki dowodowe, zatem Pan Stanisław przyjął zasadną linię obrony. Sam fakt sukcesji nie przesądza o jej zakresie, dokonywany był bowiem podział majątku, zatem nie było tu prostej sukcesji uniwersalnej, gdzie wszystkie składniki majątku przeszły z jednego podmiotu na kolejny. Przy sukcesji uniwersalnej w postaci przejęcia jednej spółki przez drugą, nie jest konieczne wykazywanie przeniesienia posiadania.

Odpowiedz

Anna Kwiecień 8, 2013 o 13:07

Witam, czy ktoś jest w posiadaniu namiaru lub tekstu tego Zarządzenia Ministra Przemysłu nr. 32/ORG/89 z dn 16 stycznia 1989r

Pozdrawiam

Anna

Odpowiedz

Marek Mazur Październik 31, 2013 o 08:03

Czy może ktoś zna sygnaturę wyroku Pana Stanisława, gdyż na Portlu Orzeczń Sądu Okręgowego w Kaliszu nie ma orzecznictwa dotyczącego służebności przesyłu, natomiast w zakładzce zasiedzenie jest jeden wyrok z którego wynika, że nie jest to sprawa Pana Stanisława.

Odpowiedz

Stanisław Grudzień 21, 2013 o 17:01

Panie Marku II Ca 374/12 na pewno po swietach-pozdrawiam Stanisław

Odpowiedz

Stanisław Październik 31, 2013 o 16:06

Panie Marcinie, podaję postanowienie SO II Ca 302/13,II Ca 374/12 i mojego brata I ACz 798/13 Łódź. Pozdrawiam Stanisław

Odpowiedz

Małgorzata Styczeń 26, 2015 o 19:57

Witam
Panie Stanisławie czy jest możliwe udostępnienie mi postanowień Pańskich jak i również Pańskiego brata oraz tekstu Zarządzenia Ministra Przemysłu nr 32/ORG/89 z dn. 16 stycznia 1989 r., to bym uprzejmie prosiła Pana o przesłanie na pahudo.mal@interia.pl . Będę niezmiernie wdzięczna. Cieszy bardzo fakt, że jednak można odnieść sukces w tej nierównej walce. Gratuluję i
pozdrawiam Małgorzata

Odpowiedz

Roman Grudzień 13, 2013 o 22:05

Szanowny Panie Stanisławie, rozstrzygnięcie w Pańskiej sprawie (a także Pana brata) jest dla mnie swoistym „światełkiem w tunelu”. Jestem bardzo ciekaw argumentacji przedstawionej przez Sąd, lecz nie mogę do nich dotrzeć ani poprzez Portal Orzeczeń SO w Kaliszu ani SA w Łodzi. Bardzo zależy mi na czasie i nie zdążę się z nimi zapoznać przed kolejną rozprawą, jeśli skorzystam z przepisów o dostępie do informacji publicznej. Czy mógłby Pan przesłać mi skany uzasadnień (oczywiście bez danych osobowych) ?? Bardzo proszę o kontakt.

Odpowiedz

Stanisław Grudzień 15, 2013 o 12:23

Panie Romanie , uzasadnienie SA mojego brata prześlę Panu odwrotnie po otrzymaniu poczty osobistej. Nie mam urządzenia do skanowania i dlatego też zwlekam do poniedziałku rano.Czekam na otrzymanie poczty osobistej-pozdrawiam Stanisław

Odpowiedz

Stanisław Grudzień 15, 2013 o 11:59

Cz0łem Panie Romanie , proszę o podanie swojej skrzynki pocztowej to prześle w poniedziałek,pozdrawiam Stanisław

Odpowiedz

GRAZYNA Grudzień 15, 2013 o 17:18

Panie Stanisławie ja tez poproszę i z góry dziekuję
grazynales@op.pl

Odpowiedz

Piotrek Grudzień 16, 2013 o 09:01

Panie Stanisławie czy mógłby Pan przesłać te orzeczenia na mail wlodarczyk.piotrek@gmail.com. Dziękuję z góry.

Odpowiedz

Stanisław Grudzień 16, 2013 o 16:19

Panie Piotrze , Panie Romanie – nie moge przesłać brak szkrzynek pocztowych-pozdrawiam Stanisław

Odpowiedz

GRAZYNA Grudzień 16, 2013 o 15:43

PANIE STANISŁAWIE
DZIEKUJĘ

Odpowiedz

Alina Grudzień 27, 2013 o 10:55

Witam Panie Stanisławie i też bardzo proszę o przesłanie tych orzeczeń. Mój mail to lexim@op.pl.
Z góry dziękuję.

Odpowiedz

Witold Wrzesień 23, 2014 o 21:21

Witam Panie Stanisławie !
Również proszę o pomoc w postaci Pana orzeczenia, który na pewno pomoże w mojej sprawie.
Bardzo się cieszę jak ktoś wygrywa z tym niesprawiedliwym państwem !
Pozdrawiam serdecznie i gratuluję z całego serca !

P.S. mail: stalker13@wp.pl

Odpowiedz

Stanisław Grudzień 16, 2013 o 15:04

Panie Piotrze, skrzynka pocztowa jest nierozpoznawalna. Proszę sprawdzić jej poprawność-pozdrawiam stanisław

Odpowiedz

Piotrek Grudzień 16, 2013 o 16:30

Panie Stanisławie podaję jeszcze dwa inne adresy mailowe picia68@poczta.onet.pl lub tewu0@op.pl.

Odpowiedz

Stanisław Grudzień 16, 2013 o 21:10

Panie Piotrze, czy weszło, pozdrawiam Stanisław

Odpowiedz

Piotrek Grudzień 17, 2013 o 07:06

Panie Stanisławie dziękuję bardzo, weszło I ACz 798/13, czy ma Pan w wersji elektronicznej dwa pozostałe postanowienia II Ca 302/13 i II Ca 374/12? Jeśli tak tak to prosiłbym bardzo o podesłanie ich także na maila.

Odpowiedz

GRAZYNA Grudzień 17, 2013 o 08:03

PANIE STANISŁAWIE JA TEZ POPROSZE O RESZTĘ JEŚLI MOZNA
grazynales@op.pl
POZDRAWIAM GRAŻYNA

Stanisław Grudzień 17, 2013 o 18:14

Panie Piotrze dałem postanowienie koledze , który wyjechał poza Polskę na narty.Jak wróci Pan otrzyma.Pozdrawiam Stanislaw

Piotrek Grudzień 17, 2013 o 16:54

Panie Stanisławie dziękuję, otrzymałem I ACz 798/13 i II Ca 302/13, jeśli mógłby Pan przesłać jeszcze II Ca 374/12, będę wdzięczny.

Odpowiedz

Stanisław Grudzień 17, 2013 o 19:13

Otrzyma Pan jak wróci mój kolega z nart, któremu pożyczyłem.Pozdrawiam Stanisław

Roman Grudzień 18, 2013 o 06:07

Panie Stanisławie, jeśli będzie możliwość to również poproszę jeszcze II Ca 374/12. Powinniśmy się jakoś Panu odwdzięczyć za tę bezinteresowną pomoc 🙂

sławomir Czerwiec 2, 2014 o 05:02

PANIE PIOTRZE !

CZY MOGE POPROSIĆ O PRZESŁANIE WW. ORZECZEŃ. PROWADZĘ SPÓR O PRZESYŁ Z ENERGETYKĄ KALISKĄ

ACz 798/13 i II Ca 302/13, jeśli mógłby Pan przesłać jeszcze II Ca 374/12,

Marek Grudzień 16, 2013 o 19:14

Panie Stanisławie czy mógłby Pan przesłać orzeczenia na email mazurowski11@gmail.com
Dziękuję z góry.

Odpowiedz

Roman Grudzień 16, 2013 o 22:44

Panie Stanisławie – przepraszam, ale nie mogłem wcześniej odpowiedzieć. Uprzejmie proszę o przesłanie orzeczeń na następujący adres e-mail: roman.szu@interia.pl Z góry wielce dziękuję!!

Odpowiedz

Roman Grudzień 18, 2013 o 09:44

Panie Piotrze, Drodzy Internauci! Czy ktoś z Państwa zna publicznie dostępne orzeczenia Sądu Najwyższego lub sądów apelacyjnych poruszające kwestię protokołu zdawczo-odbiorczego linii elektroenergetycznej jako niezbędnego elementu udokumentowania nieprzerwanego posiadania gruntu, na którym znajdują się urządzenia przesyłowe wymienione w tym protokole?? Generalnie mam na myśli sytuację, o której wyżej pisał Pan Stanisław.

Odpowiedz

Roman Grudzień 19, 2013 o 09:29

W mojej skromnej ocenie jeżeli została wydana decyzja na podstawie art. 35 ustawy o zasadach i trybie wywłaszczania nieruchomości to ewentualny zarzut, że nie przedsiębiorca przesyłowy nie ma protokołu zdawczo-odbiorczego związanego z jego przekształceniami może doprowadzić do wniosku, zgodnie z którym ten przedsiębiorca obecnie nie jest posiadaczem konkretnych urządzeń przesyłowych, więc to nie on, lecz Skarb Państwa (!) powinien być stroną w postępowaniu. Czy w ogóle istnieje jakiś racjonalny sposób na pozbawienia znaczenia decyzji z art. 35 w/w ustawy w sprawie dotyczącej służebności przesyłu?

Odpowiedz

Witold Wrzesień 25, 2014 o 20:36

Witam
Słuszna uwaga ! Jeśli przedsiębiorstwo przesyłowe posiada ostateczną decyzję wywłaszczeniową to według mnie jeśli nie udowodni powiązania obecnego przedsiębiorstwa z poprzednikiem prawnym czyli tego przedsiębiorstwa dla którego wydano decyzje to taka decyzja nie może stanowić tytułu prawnego do nieruchomości !
Jestem ciekaw co myśli o tym Pan Piotr, bo to bardzo ciekawe zagadnienie prawne ?
Ciekawe czy są jakieś orzeczenia sadów najwyższych w tej sprawie ?

Odpowiedz

Marek Grudzień 21, 2013 o 16:21

Panie Stanisławie dziękuję za przesłanie postanowienia I ACz 798/13, czy była by możliwość przesłania postanowienia II Ca 302/13 i II Ca 374/12.

Odpowiedz

Krzysztof Styczeń 2, 2014 o 20:49

Panie Stanisławie również proszę o przesłanie postanowień I ACz 798/13, II Ca 302/13 i II Ca 374/12.
Krzysztof.szuflet@gmail.com

Odpowiedz

Agnieszka Luty 2, 2014 o 23:30

Panie Stanisławie
Chciałam zapytać, czy to Pana sprawie Pan Piotr nadał tytuł „Represje jako siła wyższa” w nazwie pliku w bazie orzecznictwa? bardzo by mi się przydała jej sygnatura. Czy może któraś z sygnatur wymienionych powyżej dotyczy tej sprawy? Z góry dziękuję za odpowiedź i pozdrawiam.

Odpowiedz

Witold Wrzesień 25, 2014 o 20:38

Witam
Wydaje mi się, że to „tajemnica handlowa” Pana Piotra, bo nigdy nie zdradza swoich spraw sądowych i nigdy o nich nie pisze…

Odpowiedz

Piotr Zamroch Wrzesień 29, 2014 o 20:12

Panie Witoldzie,
oczywiście, że piszę, tylko nie ujawniam, które ze spraw są moje. Czasem po prostu coś mnie zaciekawi w prowadzonej sprawie i dalej rozwijam wątek na blogu, życie dostarcza nam takich tematów, na które ciężko wpaść samodzielnie.

Odpowiedz

Dodaj komentarz

Poprzedni wpis:

Następny wpis: